Nastajanje metabesedilnih prvin kot vidik procesa pisanja

Avtorji

  • Urša Sešek

Povzetek

Metabesedilo – prvine, s katerimi pisec vodi bralca skozi besedilo in z njim vzpostavlja dialog – ter pisanje kot miselni proces sta dva vidika pisnega sporazumevanja, ki sta predvsem v tujini že precej obravnavana, vendar do sedaj ne z vidika njune medsebojne povezanosti. Članek predstavlja eksperiment, v katerem smo od blizu spremljali dva pisca pri pisanju določenega besedila, nato pa vse verzije tega besedila tudi analizirali z vidika rabe metabesedilnih prvin. Zaradi majhnega obsega eksperimenta rezultati ne omogočajo posploševanja, nakazujejo pa, da se razlike v pristopih k procesu pisanja verjetno odražajo v rabi metabesedila, posebej tistih njegovih prvin, ki vzpostavljajo stik z bralcem.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Sešek, U. (2024). Nastajanje metabesedilnih prvin kot vidik procesa pisanja. Jezik in Slovstvo, 52(3-4), 131-144. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17409