Naslavljanje pri predajanju, pridobivanju in ohranjanju vloge govorca na parlamentarnih razpravah

Avtorji

  • Nina Modrijan

Povzetek

V prispevku je v ospredju jezikovna analiza političnega diskurza, natančneje prikaz jezikovne ustaljenosti – rabe vljudnostnih oblik in naslavljanja na parlamentarnih razpravah (sejah slovenskega DZ) ter za politični diskurz specifičnih oblik: politične (ne)vljudnosti, manipuliranja z oblikami naslavljanja, rabe zaimkov, s katerimi politiki sebe in politične nasprotnike delijo na »mi« in »oni«, ter indirektnega načina komuniciranja, ki je zaradi pogoste rabe metafor in drugih stilističnih sredstev eno poglavitnih značilnosti političnega govora. Osnovno gradivo predstavljajo dobesedni zapisi sej DZ.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Modrijan, N. (2024). Naslavljanje pri predajanju, pridobivanju in ohranjanju vloge govorca na parlamentarnih razpravah. Jezik in Slovstvo, 52(5), 3-17. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17411