Stičišča med slovstveno folkloro in pesništvom slovenske moderne

Avtorji

  • Klementina Podvršnik

Povzetek

Prispevek o prepletu slovstvene folklore in pesništva moderne se analitično ukvarja s folklornimi elementi na ravni besedilnega in jezikovnega sveta, ki so jih pesniki in pesnici slovenske moderne intertekstualno vnašali v svoje umetne pesmi, ter ugotavlja tvorna in trpna razmerja do folklornih predlog. Avtorji so folklorne motive, teme, osebe, čas in prostor, predmete in naravne pojave ponekod prenašali nespremenjeno, drugod pa so jih razgrajevali, podirali in transformirali v povezavi z lastnim razpoloženjem in čustvovanjem ter pri tem vzpostavljali interliterarne citate. Posebej poudarjeni so tisti folklorni elementi, pri katerih se kaže disimilacijska citatna perspektiva. Na jezikovni ravni sta bolj kot spreminjanje folklornega sloga opazna posnemanje folklornega načina izražanja, a tudi povezovanje folklornih izraznih sredstev s simbolističnim in impresionističnim jezikovnim slogom.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Podvršnik, K. (2024). Stičišča med slovstveno folkloro in pesništvom slovenske moderne. Jezik in Slovstvo, 52(5), 19-37. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17412