Miti v dramatiki Vena Tauferja in Daneta Zajca

Avtorji

  • Tina Pečovnik

Povzetek

Članek analizira Tauferjevo in Zajčevo projekcijo mita in njegovo prenavljanje. Pri razkrivanju problematike teoretičnega definiranja mitov si izbere pluralistično kombinacijo treh teorij, ki jih praktično preveri na Tauferjevi drami Prometej ali tema v zenici sonca ter na Zajčevi Káleváli. Primerja, ali je v njunih dramah mit ogrodje drame, ki ga napolnita z lastno tematiko, ali v svoje drame vpletata zgolj mitične motivne drobce. Pri tem ugotavlja, katere mite avtorja vključujeta in kako. S pomočjo teorije intertekstualnosti skuša poenotiti terminološko in pomensko zmedo glede mitičnih motivov in definirati njune intertekstualne načine. Najprej primerja protobesedilo z avtorjevo predelavo, zatem se osredotoči na skupne lastnosti in razlike med besediloma. Razišče in primerja avtorjevi mitologizaciji in ju vključi v kontekst njunih avtopoetik ter širšega družbenega dogajanja 60. in 80. let dvajsetega stoletja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Pečovnik, T. (2024). Miti v dramatiki Vena Tauferja in Daneta Zajca. Jezik in Slovstvo, 52(5), 39-52. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17413