Otroška književnost Lile Prap

Avtorji

  • Dragica Haramija

Povzetek

Lilijana Praprotnik – Zupančič, bolj znana pod umetniškim imenom Lila Prap, je pomembna ustvarjalka avtorskih slikanic, ki je za svoja dela prejela številne domače in tuje nagrade s področja mladinske književnosti. Avtorica je doslej izdala enajst knjig za otroke, od tega dve ilustrirani knjigi in devet slikanic. V članku so predstavljena vsa avtoričina dela, ki so izšla v knjižni izdaji, niso pa posebej upoštevane objave v revijalnem tisku (večinoma so dela izhajala najprej v otroškem revijalnem tisku, nato so bila zbrana v knjižni obliki). Osnovna poetika Lile Prap temelji na besednih igrah, pri čemer avtorica namerno krši glasoslovne, oblikoslovne in/ali skladenjske jezikovne prvine. Poenostavljanje, a ne banalno, igrivost izrazja in nonsens, le-ta ustvarja razpoloženje komičnega, so tisti elementi avtoričine ustvarjalnosti, ki kažejo na duhovitost in kakovost njenih knjig. Odličnost njenih slikanic se kaže na jezikovni in likovni ravni, s čimer ustvarja avtorica kakovosten tip avtorske slikanice, namenjene otrokom v predbralnem in zgodnjem bralnem obdobju. Zaradi ciljne skupine bralcev/poslušalcev književnih del Lile Prap je utemeljena raba termina otroška književnost, ki je sestavni del mladinske književnosti, saj izbrani termin natančneje opredeljuje bralni razvoj otrok.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati