Razumeti razumevanje

Avtorji

  • Ina Ferbežar
  • Marko Stabej

DOI:

https://doi.org/10.4312/jis.53.1.15-31

Povzetek

Razumevanje je pojav v samem jedru humanističnih ved, čeprav je zaradi svoje kompleksnosti izmuzljiv. Tradicionalno jezikoslovje se z njim podrobneje ne ukvarja, saj domneva, da je zadosten pogoj za razumevanje že samo znanje jezika. V prispevku razumevanje definiramo kot tvorjenje pomena, ki je odvisno od razumevalčevih, družbenih in besedilnih dejavnikov. Razumevanje shematiziramo kot stopenjsko prekrivanje pomena, ki ga tvorita sporočevalec in razumevalec. Izpostavljene so tudi teoretske in metodološke dileme v zvezi z empiričnim merjenjem razumevanja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Ferbežar, I., & Stabej, M. (2024). Razumeti razumevanje. Jezik in Slovstvo, 53(1), 15-31. https://doi.org/10.4312/jis.53.1.15-31