Viri za kulturološko interpretacijo frazeoloških enot

Avtorji

  • Erika Kržišnik

Povzetek

Prispevek je nadaljevanje razmišljanja o kulturološkem vidiku v frazeoloških obravnavah v Kržišnik 2005. Izhaja iz predpostavke, da so frazeološke enote zaradi svojih lastnosti posebej primerne za pretvorbo znakov kulture v jezikovno obliko in so zato pogosto nosilci kulturne konotacije. Na gradivu slovenske frazeologije so preverjeni možni viri za kulturološko interpretacijo frazemov – ti viri se nanašajo na vse tri temeljne kulturološke pristope, etnoligvističnega, lingvokulturološkega in kontrastivnega.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Kržišnik, E. (2024). Viri za kulturološko interpretacijo frazeoloških enot. Jezik in Slovstvo, 53(1), 33-47. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17424