Diskurzivna narava stereotipov in predsodkov ter soočanje z njimi v sodobni demokratični družbi

Avtorji

  • Vesna Mikolič

Povzetek

Izhajajoč iz ideje strpnosti in dialoga kot temeljnih konceptov sodobne demokratične družbe, prispevek opredeljuje vlogo sterotipov in predsodkov pri doseganju teh demokratičnih idealov. Diskurzivna narava predsodkov na eni strani omogoča, da le-ti postanejo trdovratni ideološki konstrukti, po drugi strani pa nakazuje njihovo spremenljivost. Vsekakor pa smo priča novodobnim spremembam predsodkov, ki postajajo vse bolj prikriti, in njihovemu razmahu na nekaterih novih področjih njihovega pojavljanja. Ob takšnih korenitih spremembah v razvoju predsodkovnega mišljenja je še pomembneje razviti načine za učinkovito soočanje z njimi. V zadnjem delu prispevka so predstavljeni rezultati raziskave med srednješolsko populacijo v mestu Koper, ki potrjujejo učinkovitost t. i. kontaktne strategije pri ozaveščanju stereotipov in predsodkov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Mikolič, V. (2024). Diskurzivna narava stereotipov in predsodkov ter soočanje z njimi v sodobni demokratični družbi. Jezik in Slovstvo, 53(1), 67-77. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17426