Krst pri Savici in Sedem sinov: razumevanje, doživljanje, vrednotenje

Avtorji

  • Zoran Božič

Povzetek

Empirična raziskava kognitivnega odziva na Prešernovo in Žemljevo verzno povest je pokazala, da je Krst pri Savici za dijake drugega letnika srednje šole na vseh treh ravneh bralnega razumevanja (besedni, interpretativni in ustvarjalni) precej zahtevnejše besedilo kot Sedem sinov, kar lahko pripišemo bistveni večji arhaičnosti in predvsem metaforičnosti jezika Prešernove pesnitve. Sedem sinov je tudi besedilo, ki daje srednješolcem več možnosti za čustveno opredeljevanje, bodisi s poistovetenjem s posameznimi literarnimi osebami bodisi z zavračanjem njihovih neprimernih dejanj. Krst pri Savici je za drugošolce nedvomno dosti bolj umetniško besedilo kot Sedem sinov, vendar pa Žemljeva pesnitev po njihovem mnenju prekaša Prešernovo po prepričljivejši zgodbi, bolje prikazanih literarnih osebah in tudi večji aktualnosti dogajanja, zato bi Sedem sinov lahko uvrstili v gimnazijske učne načrte kot dodatno besedilo.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Božič, Z. (2024). Krst pri Savici in Sedem sinov: razumevanje, doživljanje, vrednotenje. Jezik in Slovstvo, 53(2), 5-20. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17429