Minimalni frazemi v slovenščini

Avtorji

  • Saša Babič

Povzetek

Prispevek obsega kratek pregled pojmovanja minimalnih frazemov, natančneje so obravnavani predložni glagolski. S strukturnega stališča problematiziramo uvrstitev minimalnih frazemov med frazeme: kje je meja med besedo in besedno zvezo ter ali frazeološko enoto lahko sestavljata le ena naglašena in ena klitična beseda oz. ena polnopomenska in ena nepolnopomenska enota. V nasprotju z nekaterimi frazeologi, ki določenih besednih zvez z vsemi značilnostmi frazemov, ki so fonetično gledano besede, ne uvrščajo v frazeologijo v ožjem smislu, v prispevku uvrstitev minimalnih frazemov argumentirano uvrščamo v frazeologijo v ožjem smislu. V drugem delu so podrobneje obravnavni minimalni frazemi s strukturo glagol + predlog.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati