O zanikanju in nikalnici v slovenščini

Avtorji

  • Gašper Ilc

Povzetek

Članek obravnava zanikanje v slovenščini z medjezikovnega vidika in se osredinja na njegove skladenjske ter pomenoslovne značilnosti. Na osnovi klasifikacije zanikanja Ö. Dahla (1979) pokažemo, da slovenska nikalnica ne kaže značilnosti tako oblikotvornega kot skladenjskega tipa zanikanja. Izhajajoč iz ustaljene klasifikacije nikalnih elementov (npr. Haegeman 1995), ugotavljamo, da slovenski nikalni zaimki najbolje ustrezajo kategoriji t. i. nikalnoujemalnih zaimkov, ki so oblikotvorno izpeljani iz vprašalnih zaimkov. V procesu skladenjske izpeljave (slovenski) nikalnoujemalni zaimki stopijo v ujemalno razmerje s stavčno nikalnico ne, ki ga interpretiramo kot enojno zanikanje. S pomenoslovnega vidika to razmerje imenujemo nikalno ujemanje in ga ločujemo od treh preostalih možnih interpretacij večkratnega zanikanja: dvojnega zanikanja, litot in poudarjenega zanikanja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Ilc, G. (2024). O zanikanju in nikalnici v slovenščini. Jezik in Slovstvo, 53(2), 65-79. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17433