Avtobiografija in naratologija: sodobne pripovednoteoretske kategorije v raziskavah avtobiografskih pripovedi

Avtorji

  • Alenka Koron

DOI:

https://doi.org/10.4312/jis.53.3-4.7-21

Povzetek

Izhajajoč iz možnosti produktivne interakcije postklasične naratologije oziroma novejših pripovednoteoretskih pristopov, teorije avtobiografije in sodobnih teorij fikcije, skušam v članku osvetliti filozofske in teoretično-metodološke predpostavke nekaterih sodobnih naratoloških kategorij in modelov ter ob zgledih iz slovenske literature prikazati njihovo uporabnost v raziskavah avtobiografskih pripovedi.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Koron, A. (2024). Avtobiografija in naratologija: sodobne pripovednoteoretske kategorije v raziskavah avtobiografskih pripovedi. Jezik in Slovstvo, 53(3-4), 7-21. https://doi.org/10.4312/jis.53.3-4.7-21