Avtobiografskost sodobne slovenske kratke proze

Avtorji

  • Blanka Bošnjak

Povzetek

Glede na odkriti pojavžanrskega sinkretizma in novih žanrskih konstrukcij v sodobni literaturi, ki so velikokrat tudi kombinacije literarnih in neliterarnih žanrov, v našem primeru raziskovanja kombinacije različnih oblik sodobne slovenske kratke proze, potopisa, eseja, spominov ipd. ter avtobiografije, so se na podlagi izbranih analiziranih besedil sodobne slovenske kratke proze zadnjih desetih let izkristalizirale zanimive značilnosti in pojavne možnosti. Le-te lahko prištevamo k naslednjim oblikam literarne avtobiografskosti, ki se pojavljajo v izbranih kratkoproznih besedilih: spominska avtobiografskost, spominski kolaž, potopisna in fikcijska avtobiografskost. Analiza teh besedil je pokazala stanje, ki se povezuje s sodobnim razumevanjem literarnega diskurza kakor tudi s sistemskim in funkcionalnim umeščanjem literature v produkcijski ter recepcijski kontekst.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Bošnjak, B. (2024). Avtobiografskost sodobne slovenske kratke proze. Jezik in Slovstvo, 53(3-4), 37-51. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17436