Avto/biografije med pričevanjem, okrevanjem in uporom

Avtorji

  • Mojca Urek

Povzetek

Članek predstavi pomen literarnih avto/biografij kot sredstva upora proti patologizirajočim diskurzom in političnemu molku, ki so dolgo prevladovali v govoru in pisanju o ljudeh z roba družbe, ki jih pogosto najdemo med uporabniki socialnih služb in sorodnih strok. Avtorica dokazuje, da te avto/biografije nosijo tudi velik intelektualni potencial in predstavljajo pomemben vir za raziskovanje in učenje strokovnjakov. Avto/biografije so lahko subverzivne in razgrinjajo tabuizirane prostore, omogočajo dostop do skritih realnosti, so reavtorizacija izkušenj, krepijo moč pripovedovalke ali pripovedovalca in skupnost preživelih. Imajo pa lahko tudi drugo plat: pripovedovalca lahko ujamejo v predpisane scenarije in namesto pripovedovalca krepijo oblastne diskurze. V članku so predstavljene nekatere tuje in domače literarne avto/biografije žensk, psihiatričnih uporabnikov, hendikepiranih ljudi in uživalcev drog.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Urek, M. (2024). Avto/biografije med pričevanjem, okrevanjem in uporom. Jezik in Slovstvo, 53(3-4), 75-88. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17439