O avtobiografiji in avtobiografskem pisanju z vidika literarnih ustvarjalcev

Avtorji

  • Andrej Leben

Povzetek

Članek osvetljuje na primeru Janeza Trdine, Ivana Cankarja, Vladimirja Bartola in Lojzeta Kovačiča poglede slovenskih pisateljev na lastno in tuje avtobiografsko pisanje kot poseben vidik znotraj avtobiografskega diskurza. Vsi štirje avtorji niso samo pisali pomembnih avtobiografskih besedil, temveč so v njih ali ob njih tematizirali tudi samo avtobiografsko pisanje, še preden se je literarna veda s tem vprašanjem resneje spoprijela. Tako so po eni strani vplivali na pisateljsko in literarnovedno pojmovanje avtobiografije, iz njihovih besedil in razmišljanj pa lahko razberemo tudi stalnice in spremembe v slovenskem avtobiografskem pisanju.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Leben, A. (2024). O avtobiografiji in avtobiografskem pisanju z vidika literarnih ustvarjalcev. Jezik in Slovstvo, 53(3-4), 101-114. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17441