Korpusni pristop k izdelavi terminoloških slovarjev: od besednih seznamov in konkordanc do samodejnega luščenja izrazja

Avtorji

  • Nataša Logar
  • Špela Vintar

DOI:

https://doi.org/10.4312/jis.53.5.3-17

Povzetek

Prispevek opisuje postopke izbora in obdelave gesel za namen gradnje terminološkega slovarja odnosov z javnostmi. V uvodnem delu je podana utemeljitev korpusnega pristopa h gradnji terminoloških slovarjev, saj korpus ponuja številne tehnološko in metodološko naprednejše možnosti vpogleda v inventar terminov na določenem področju. Osnova za izbor gesel so samodejno izdelani seznami terminoloških kandidatov, se pravi besed in besednih zvez, ki na podlagi statističnih obdelav in oblikoskladenjskih značilnosti izstopajo kot za stroko pomembne. Ročni pregled tako pridobljenih seznamov pokaže njihovo uporabnost, pa tudi nekatere probleme, povezane z razlikovanjem terminov od neterminov in terminov od terminoloških kolokacij.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Logar, N., & Vintar, Špela. (2024). Korpusni pristop k izdelavi terminoloških slovarjev: od besednih seznamov in konkordanc do samodejnega luščenja izrazja. Jezik in Slovstvo, 53(5), 3-17. https://doi.org/10.4312/jis.53.5.3-17