(Slovenska) leksika med leksikonom in slovnico

Avtorji

  • Polona Gantar

Povzetek

V prispevku obravnavamo področje, ki smo ga znotraj jezikoslovja označili kot »sivo polje« med leksikalno oz. pomensko in skladenjsko problematiko jezika. Pri tem izhajamo iz spoznanja, da leksikalnega vedenja ni mogoče ločiti od slovničnega in da so v tem smislu leksikalne enote v enaki meri obremenjene s pomenskim in skladenjskim potencialom jezika. Na teh izhodiščih ter z izdelavo besednih skic za slovenščino, ki delujejo znotraj sistema SketchEngine, predlagamo postopke za izrazno in pomensko prepoznavanje večbesednih leksikalnih enot v obsegu besedilnega okolja, ki je za to odločilno.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Gantar, P. (2024). (Slovenska) leksika med leksikonom in slovnico. Jezik in Slovstvo, 53(5), 19-35. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17447