FrameNet in slovenščina

Avtorji

  • Simon Krek

Povzetek

FrameNet je računalniški leksikografski projekt, pri katerem iz velikih računalniških korpusov besedil z ročnimi in avtomatskimi postopki izločamo informacije o povezanih pomenskih in skladenjskih lastnostih angleških besed. Prispevek povzema bistvene značilnosti projekta ter na konkretnih zgledih predstavlja, kakšen je videti prenos konceptov projekta FrameNet v slovensko jezikovno okolje.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati