Izidor Cankar in Anton Ocvirk kot začetnika osebnostnega intervjuja na Slovenskem

Avtorji

  • Leja Forštner

Povzetek

Žanr intervju je danes najbolj natančno opredeljen v novinarski terminologiji, in sicer kot značilna oblika novinarskega sporočanja, prepoznavna zlasti po svoji zunanji strukturi, ki se je (takšna, kot je določena v sodobni teoriji) dokončno izoblikovala na straneh slovenskega medvojnega periodičnega tiska, vendar pa je to besedilno vrsto kot prvi v slovenski kulturni prostor vnesel (literarno)umetniški znanstvenik in ustvarjalec Izidor Cankar v zbirki svojih pogovorov s (takratnimi) slovenskimi umetniki, Obiskih (1920). Podobno delo je pod naslovom Razgovori (1933) kasneje objavil tudi Anton Ocvirk, ki je v njih prav tako ustvaril ne le zgodnejši, ampak enako kot Cankar tudi poseben (osebnostni) tip tega žanra.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Forštner, L. (2024). Izidor Cankar in Anton Ocvirk kot začetnika osebnostnega intervjuja na Slovenskem. Jezik in Slovstvo, 53(6), 23-35. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17452