Kulturni transfer: vpliv nemškega jezikovno-kulturnega prostora na slovenski frazeološki sistem

Avtorji

  • Helena Kuster

Povzetek

Vpliv nemškega jezikovno-kulturnega prostora na slovenski prostor se kaže tudi na področju frazeologije. V pričujočem prispevku se osredotočamo na tisti del frazeološkega izrazja v slovenskem jeziku, pri katerem je neposredna povezava z nemško kulturo najlaže dokazljiva. To so frazemi, ki izvirajo iz citatov kanoniziranih nemških avtorjev in njihovih literarnih del, ki ohranjajo svoj kanonični status v diahronem smislu tudi v slovenskem kulturnem prostoru. Habitualizacija izcitatnih frazemov in prenovitev le-teh je zgovoren dokaz za njihovo ukoreninjenost v kolektivno zavest. Primerljivost pojavnosti v obeh jezikovno-kulturnih prostorih s sinhronega vidika nakazuje transfer na modelni ravni.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Kuster, H. (2024). Kulturni transfer: vpliv nemškega jezikovno-kulturnega prostora na slovenski frazeološki sistem. Jezik in Slovstvo, 53(6), 57-68. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17454