Družbeni akterji in slovenska kulturna identiteta v medijskem diskurzu dveh obdobij

Avtorji

  • Simona Bergoč

Povzetek

V prispevku je predstavljena raziskava družbenih akterjev, ki so bili povezani s pojmovanji nacionalne kulture oz. posredno ali neposredno tudi nacionalnega jezika v kontekstu dveh večjih političnih pretresov slovenske državnosti, in sicer obdobja pred plebiscitom za odcepitev od večjezične in večnacionalne Jugoslavije (1990) in obdobja pred referendumom za priključitev k večjezični in večnacionalni Evropski uniji (2003). Družbeni akterji so analizirani kvantitativno v smislu njihove številčne pojavnosti, tj. večje ali manjše prisotnosti v polju javne komunikacije, ter kvalitativno v smislu načinov njihove reprezentacije ter diskurzivnih učinkov, ki jih specifični načini artikulacije evocirajo. Raziskava pokaže udeleženske okoliščine izjavljanja in problematiziranja kulturnoidentitetnih vprašanj ter učinkovanje ideologije jezikovnega ekskluzivizma v kontekstu daljnosežnih političnih odločitev.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Bergoč, S. (2024). Družbeni akterji in slovenska kulturna identiteta v medijskem diskurzu dveh obdobij. Jezik in Slovstvo, 53(6), 69-84. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17455