Nekaj kontrastivnih beležk o italijanščini in slovenščini in nekaj opažanj o jezikovni produkciji pri govorcih slovenščine v Italiji

Avtorji

  • Martina Ožbot

Ključne besede:

sistemske razlike med italijanščino in slovenščino | italijanščina in slovenščina v stiku | medjezikovni prenosi | besedilna produkcija študentov slovenščine in drugih dvojezičnih govorcev

Povzetek

Razprava ponuja nekaj ugotovitev o sistemskih razlikah med slovenščino in italijanščino, ki so se oblikovale na osnovi opazovanja jezikovne produkcije študentov, in sicer pretežno zamejskih študentov slovenščine. Ti so od najzgodnejšega otroštva v bolj ali manj močnem stiku s slovenščino, hkrati pa tudi z italijanščino, ki je za večino vsaj na določenih področjih rabe dominanten jezik, kar se med drugim zrcali v njihovih besedilih. Poleg študentske produkcije je analiza vključevala tudi besedila zamejskih pisateljev, v katerih najdemo nekatere podobne pojave kot v besedilih dvojezičnih tvorcev iz zamejstva nasploh, vključno s študenti. Izhajajoč iz tega gradiva, poskuša avtorica sistematično prikazati nekatere kontrastivno relevantne značilnosti italijanskega in slovenskega jezikovnega sistema, ki zadevajo vidike slovnice (ločila, besedni red, zaimki, predlogi, raba glagolskih oblik itd.) in idiomatike, ter tako postaviti morebitno delno osnovo za italijansko-slovensko besedilno slovnico.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Ožbot, M. (2024). Nekaj kontrastivnih beležk o italijanščini in slovenščini in nekaj opažanj o jezikovni produkciji pri govorcih slovenščine v Italiji. Jezik in Slovstvo, 54(1), 25-47. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17458

Podobni članki

1-10 od 451

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.