Vloga manjšinske šole pri ohranjanju slovenskega jezika in kulture

Avtorji

  • Damjana Kern

Ključne besede:

narodne manjšine | manjšinsko šolstvo | avstrijska Koroška | koroški Slovenci

Povzetek

Prispevek se posveča vlogi, ki jo ima manjšinska izobraževalna ustanova pri ohranjanju slovenskega jezika in kulture pri dijakih, ki se odločijo za šolanje na njej. Kot študija primera je bila izbrana Višja šola za gospodarske poklice v Št. Petru pri Št. Jakobu v Rožu, ki je razmeroma majhna manjšinskošolska ustanova s staro in bogato tradicijo, locirana na koroškem podeželju, poseljenem s pripadniki slovenske skupnosti in ima pomembno mesto v manjšinskem šolstvu na avstrijskem Koroškem. Šola izobražuje za poklice, ki jih zaledje šole potrebuje, v zadnjih letih se kot eden glavnih učinkov šole kaže usposobljenost dijakov za čezmejne gospodarske stike. Od vsega začetka je šola cenjena zaradi poudarka na večjezični in humanistični izobrazbi ter predvsem zaradi velikega prizadevanja za ohranjanje slovenskega jezika in kulture.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Kern, D. (2024). Vloga manjšinske šole pri ohranjanju slovenskega jezika in kulture. Jezik in Slovstvo, 54(1), 55-71. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17460