Skladnja v treh predelavah Bohoričeve slovnice,

Avtorji

  • Kozma Ahačič

Ključne besede:

zgodovina jezikoslovja | skladnja | Hipolit Novomeški | Adam Bohorič | celovški jezuiti | 18. stoletje

Povzetek

Prispevek obravnava poglavje o skladnji v treh predelavah Bohoričeve slovnice: Hipolitovi iz leta 1715, rokopisni iz leta 1755 in celovški iz leta 1758. Analiza kaže, da pri vseh treh predelavah ne gre za malenkostne popravke, ampak da prinašajo izpuščeni in dodani deli v teh slovnicah zanimiv vpogled v tedanjo slovničarsko misel. V poglavju o skladnji se še posebej lepo pokaže odvisnost slovnic iz leta 1755 in 1758 od Hipolitove (in ne neposredno od Bohoričeve) predloge, lahko pa tudi spremljamo, kakšne posledice za vsebino slovnice je imelo nekritično prevajanje besedila slovnice v nemščino v izdaji iz leta 1758.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Ahačič, K. (2024). Skladnja v treh predelavah Bohoričeve slovnice,. Jezik in Slovstvo, 54(2), 51-80. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17464