Sestavljanje enojezičnega slovarja za domače govorce

Avtorji

  • Patrick Hanks

Ključne besede:

leksikografija | korpusno jezikoslovje | računalniško jezikoslovje | analiza diskurza

Povzetek

V članku primerjamo vlogo slovarja in leksikalne baze in obravnavamo problematiko slogovne zaznamovanosti in jezikovne pravilnosti v slovarjih. Nadalje se ukvarjamo z različnimi tipi razvrstitev pomenov v slovarjih, z zgodovino besed in z načeli izbire slovarskih gesel. Korpus navajamo kot bistven vir za obravnavo pomena, kolokacij in sintagmatike, ukvarjamo pa se tudi z načini interpretacije korpusnih podatkov – korpusnim profiliranjem iztočnic. Zaključujemo z mislijo, da slovar prikazuje osrednji jezikovni standard, pri čemer morajo vsa izražena jezikoslovna mnenja v njem temeljiti na korpusnih dokazih.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Hanks, P. (2024). Sestavljanje enojezičnega slovarja za domače govorce. Jezik in Slovstvo, 54(3-4), 7-24. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17466

Podobni članki

1-10 od 107

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.