Leksikalna baza: vse, kar ste vedno želeli vedeti o jeziku

Avtorji

  • Polona Gantar

Ključne besede:

leksikalna podatkovna baza | leksikalno-gramatični pristop | leksikografija | leksikologija | besedni pomen | računalniška obdelava naravnega jezika

Povzetek

V prispevku predstavimo izdelavo leksikalne podatkovne baze za slovenščino, ki poteka v okviru projekta Sporazumevanje v slovenskem jeziku. Pojem najprej osvetlimo s teoretičnega vidika in ga umestimo v kontekst konkretnih rezultatov po posameznih evropskih jezikih. Dvojni namen leksikalne podatkovne baze za slovenščino, tj. za slovarske aplikacije in računalniško obdelavo naravnega jezika, določa opis leksikalnih enot s treh temeljnih vidikov: pomenskega, skladenjskega in kolokacijskega. Na podlagi teh izhodišč predstavimo zgradbo leksikalne baze po vsebinskih nivojih in pojasnimo teoretične razmisleke o vsebinskih rešitvah. Na koncu na kratko predstavimo orodje za izdelavo leksikalno-gramatičnega profila besed Word Sketch in opišemo programski vmesnik za izdelavo leksikalne baze.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Gantar, P. (2024). Leksikalna baza: vse, kar ste vedno želeli vedeti o jeziku. Jezik in Slovstvo, 54(3-4), 69-94. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17471