Od SSKJ do spletnega portala standardne slovenščine

Avtorji

  • Simon Krek

Ključne besede:

jezikovno načrtovanje | jezikovni viri | jezikovni priročniki | računalniško jezikoslovje | korpusno jezikoslovje

Povzetek

V prispevku obravnavamo stanje priročniških virov za slovenski jezik in orišemo predlog programa za izgradnjo portala medsebojno povezanih jezikovnih virov v elektronski obliki. Predlog je zasnovan v štirih sklopih, ki zajemajo področja jezikovnega opisa, standardizacije jezika, terminoloških in dvojezičnih virov. Na kratko orišemo razvoj podobnih virov za druge jezike in podajamo primere teh virov po posameznih področjih. Ugotavljamo, da je stanje glede razvitosti in dostopnosti virov za slovenščino nezadostno in da bi k izboljšanju lahko pripomoglo bolj domišljeno načrtovanje in obstoj osrednjega institucionalnega telesa z možnostjo realnega dodeljevanja finančnih sredstev.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Krek, S. (2024). Od SSKJ do spletnega portala standardne slovenščine. Jezik in Slovstvo, 54(3-4), 95-113. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17472