Eksplicitacija v prevodih političnih govorov – korpusna analiza

Avtorji

  • Simona Šumrada

Ključne besede:

eksplicitacija | politični govori | korpusno prevodoslovje | kohezija | konceptualna anafora

Povzetek

V letu 2008 sta Evropski uniji predsedovali Slovenija in Francija. Obe državi sta na spletu objavljali govore in druga sporočila za javnost s prevodi. Glede na relativno primerljivost situacije, v kateri so prevodi nastajali, bi bilo zanimivo opraviti celovito analizo dokumentov, prevedenih v okviru dveh državnih institucij. Članek se omejuje le na analizo pojavov, povezanih z eksplicitacijo, kot se kaže v prevodih v francoščino in angleščino glede na slovenski izvirnik. Temelji na vzporednem in primerljivem delu korpusa besedil političnih govorov. Predstavljeni so rezultati kvantitativne in v manjši meri kvalitativne analize, ki se nanašajo predvsem na eksplicitacijo kazalnih zaimkov v samostalniški rabi. Ti so namreč v prevodih slovenskih političnih govorov pogosto nadomeščeni s samostalniško anaforo, ki je kohezijsko močnejša vez.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Šumrada, S. (2024). Eksplicitacija v prevodih političnih govorov – korpusna analiza. Jezik in Slovstvo, 54(6), 17-35. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17482

Podobni članki

1-10 od 30

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.