Postromantični lirski subjekt v poeziji s podpisom Fanny Haussmann

Avtorji

  • Frančiška Buttolo

DOI:

https://doi.org/10.4312/jis.55.1-2.3-9

Ključne besede:

postromantika | lirski subjekt | pesem podoba | vložnica | romantična ironija | pozna romantika

Povzetek

O poeziji domnevno prve slovenske pesnice Fanny Haussmann sta najpomembnejši literarnozgodovinski ugotovitvi, da je v njej pesniški subjekt lirski (ker je objekt njegovega govora lastna subjektiviteta) in da je poznoromantičen, ker dojema kot najvišjo vrednoto svojo avtonomno notranjost, čeprav ta doživlja same poraze (prim. Grdina 1992: 80–83). Na takšen subjekt kažeta tudi glavni pesniški obliki te poezije: pesem podoba (v tretjeosebnem, ne v prvoosebnem neposrednem govoru) in vložnica (s fiktivnim subjektom, ki govori svojo vlogo). Tudi pričujoča analiza subjekta v poeziji Fanny Haussmann izhaja iz teh dveh načelnih ugotovitev, dokazuje pa tudi, da ta lirski subjekt ni le poznoromantičen, temveč že postromantičen, na skrajnem robu romantike, zlasti zaradi svoje popolne pasivnosti, svetobolja in jedke ironije. Seveda pa zavrača realistične vrednote, ki narekujejo upoštevanje biološke in zgodovinske stvarnosti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Buttolo, F. (2024). Postromantični lirski subjekt v poeziji s podpisom Fanny Haussmann. Jezik in Slovstvo, 55(1-2), 3-9. https://doi.org/10.4312/jis.55.1-2.3-9