Poti do literarne interpretacije: skica ob Francoskem testamentu Andreïa Makina

Avtorji

  • Barbara Pregelj

Ključne besede:

literarna interpretacija | branje v globino | orodje interpretacije | Andrei Makine | Francoski testament

Povzetek

V prispevku je predstavljeno interpretativno o(g)rodje, ki skuša pomagati pri branju v globino. Za ponazoritev si jemlje letošnje maturitetno besedilo, roman Francoski testament Andreïa Makina. Ob tem popiše posamezne stopnje interpretacije, konkretno pa se loti analitičnega dela razumevanja besedila, ki od počasnega, temeljitega branja, umestitve v širši kontekst, določitve teme prek strukture odlomka besedila predstavlja ogrodje literarne interpretacije. V njem skuša opozoriti na pomembnejše značilnosti zunanje zgradbe Francoskega testamenta (žanrski sinkretizem, pomen naslova in uvodnih navedkov), težavnost določanja teme (odlomka) besedila (izotopije, topika, ključne besede, glavna in stranske teme) ter nekatere opaznejše formalne značilnosti (manjše enote, razmerje med njimi, besedišče, besedne vrste, raba glagolskega časa, trope, ubeseditveni način, pripovedno tehnika, kategorijo prostora in časa, pripovedovalca).

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Pregelj, B. (2024). Poti do literarne interpretacije: skica ob Francoskem testamentu Andreïa Makina. Jezik in Slovstvo, 55(1-2), 11-22. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17488