Prispevki slovenskih pripovednic k žanrski podobi proze 19. stoletja

Avtorji

  • Katja Mihurko Poniž

Ključne besede:

naratologija spolov | slovenska književnost | Luiza Pesjak | Pavlina Pajk | Zofka Kveder

Povzetek

Prispevek obravnava žanrske posebnosti, ki so jih v pripovedno prozo 19. stoletja vnesle Luiza Pesjak, Pavlina Pajk in Zofka Kveder. Naratološka analiza, ki temelji na spoznanjih naratologije družbenih spolov, pokaže, da so vse tri pisateljice izbrale postopke, ki so v tedanji književnosti predstavljali novost. Luiza Pesjak in Pavlina Pajk sta izbrali žanr romana, ga nadgradili s svojimi inovacijami in vanj vključili narativne strategije, ki so jih razvile njune sodobnice v drugih evropskih književnostih. Zanimiv prispevek k razvoju žanrov predstavlja tudi zbirka kratke proze Misterij žene Zofke Kveder, saj je pisateljica s črticami v tej zbirki prispevala k spreminjanju tradicionalnega modela kratke pripovedi. Sklepno spoznanje prispevka je, da so pisateljice na ostro zavrnitev naletele vselej takrat, kadar je bil žanr, v katerem so pisale, privilegiran žanr neke skupine ali obdobja in so vanj skušale vnesti inovacije, ki so odstopale od programskih smernic slovenske literature v 19. stoletju.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Mihurko Poniž, K. (2024). Prispevki slovenskih pripovednic k žanrski podobi proze 19. stoletja. Jezik in Slovstvo, 55(1-2), 47-59. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17491