Vodnikovo prozno delo

Avtorji

  • Blanka Bošnjak

Ključne besede:

Valentin Vodnik | slovenska kratka proza | pripovedne oblike | pridiga | eksempel | razsvetljenstvo.

Povzetek

Za razvoj slovenskih kratkih proznih zvrsti je zanimivejša daljša vrsta eksempla – kot daljša oblika pripovedi (narratio) in z Vodnikovimi »pergodbami« jih imamo v samostojni obliki. Vodnikovi poskusi proznega pisanja v smislu kratke pripovedne proze so predvsem nasledek pratikarskih (z Veliko in Malo pratiko), časnikarskih (z Lublanskimi novicami) in prevodnih prizadevanj, ki so ostala v rokopisu (Berilo Greško). V analiziranih Vodnikovih kratkih pripovednih oblikah se pojavljajo narativni postopki, kakor so bolj ali manj razvita zgodba, nazorni in barviti opisi (tudi dogajalnega prostora ter časa), poskusi karakterizacije oseb, pripovedovalčevi komentarji, uporaba dialoga in humorja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati