Branje Jamnice v času socialnih sprememb

Avtorji

  • Urška Perenič
  • Miran Hladnik

Ključne besede:

Prežihov Voranc | Jamnica | socialni realizem | »roman soseske« | kolektivni subjekt

Povzetek

Prežihov »roman soseske« Jamnica (1945), ki je nastal pod vplivom tuje in domače literarne klasike in žanrskega vzorca kmečke povesti, je bil ob izidu uspešnica. Vaško skupnost v tem kolektivnem romanu ohranjajo predvsem različne folklorne oblike družabnosti, katerih opisi niso pripovedni okras, ampak so vtkani v socialno sporočilo romana, ter navezanost članov skupnosti na zemljo, nekakšen naturni vitalizem. Preživitvena strategija skupnosti v času ekonomske krize in na obzorju druge svetovne vojne pripelje do »socialnega eksperimenta«, tj. do sklenitve socialnega pakta gruntarjev z bajtarji.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Perenič, U., & Hladnik, M. (2024). Branje Jamnice v času socialnih sprememb. Jezik in Slovstvo, 55(3-4), 5-15. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17496