Družbeni, zgodovinski, moralni in pripovedni vidiki Vorančeve proze

Avtorji

  • Miran Štuhec

Ključne besede:

Prežihov Voranc | socialni realizem | roman | potopis | novela | tendenca | socialna ideja

Povzetek

Razprava prinaša uvid v glavne določnice književnega opusa Prežihovega Voranca. S pomočjo novel Kurjak in Samorastniki, romana Požganica in potopisa Gosposvetsko polje opozarja na pisateljevo literariziranje socialne in moralne problematike, epsko širino ter izjemno subtilnost, na premišljeno naracijo ter na daljnovidnost pri opisovanju narodnopolitičnih razmer na avstrijskem Koroškem.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Štuhec, M. (2024). Družbeni, zgodovinski, moralni in pripovedni vidiki Vorančeve proze. Jezik in Slovstvo, 55(3-4), 33-40. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17498