Ekološko usmerjena literarna veda in Prežihove samorastniške novele

Avtorji

  • Jožica Čeh Steger

DOI:

https://doi.org/10.4312/jis.55.3-4.53-62

Ključne besede:

ekokritika | kulturna ekologija | kritični diskurz | Prežih | novele

Povzetek

Ekokritika oziroma kulturna ekologija kot ena najsodobnejših literarnovednih disciplin temelji na podmeni o zapletenih analogijah med naravnimi in kulturnimi ekosistemi. V središče svojega raziskovanja je umestila razmerje med naravo in kulturo, saj želi preseči tradicionalno miselnost o njunem nasprotju. Zavzema se za funkcijski model književnosti, v okviru katerega se le-ta vzpostavlja kot kulturnokritični metadiskurz, imaginativni protidiskurz in reintegrativni interdiskurz. V Prežihovih Samorastnikih je narava razumljena v tradicionalnem smislu, vendar se nasprotje med njo in kulturo v celoti ne pokriva z drugimi binomi (žensko/moško, čustvo/razum idr.). V prispevku so samorastniške novele opazovane z vidika kulturnokritične in protidiskurzivne funkcije.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Čeh Steger, J. (2024). Ekološko usmerjena literarna veda in Prežihove samorastniške novele. Jezik in Slovstvo, 55(3-4), 53-62. https://doi.org/10.4312/jis.55.3-4.53-62