Kratka potopisna besedila Prežihovega Voranca

Avtorji

  • Blanka Bošnjak

Ključne besede:

potopis | reportaža | literarni potopis | Lovro Kuhar - Prežihov Voranc

Povzetek

Kratka potopisna besedila v zbirkah Od Kotelj do Belih vod (1945) ter Borba na tujih tleh (1946) z vidika indikatorjev potopisne literature kažejo na to, da je v obeh zbirkah prisotna dokumentarna naravnanost tekstov s subjektivno prisotnostjo avtorja, ki služi informiranju, v ospredju so reference na socialno in politično življenje, reprezentacija časa in prostora. Teksti obeh zbirk vsebujejo poleg teh značilnosti potopisa še različne narativne postopke in retorično podana realna dejstva, kar jim daje strukturni značaj literarnega potopisa (reportaže), zaradi prevladujočih estetskih znakov ter besedilnih fikcijskih signalov v nekaterih besedilih pa deloma tudi pripovedne proze.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Bošnjak, B. (2024). Kratka potopisna besedila Prežihovega Voranca. Jezik in Slovstvo, 55(3-4), 63-76. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17501