Pojavne oblike memorije in spomina v literarnih delih Prežihovega Voranca

Avtorji

  • Erwin Köstler

Ključne besede:

kolektivna memorija | kultura spominjanja | literatura | žanri | mnemotopi | telo

Povzetek

Prežihov Voranc je avtor, ki je v svojih pripovedih, reportažah in potopisih v velikem obsegu in na različnih (med)besedilnih ravneh tematiziral memorijo in spomin. Na podlagi koncepta kolektivne memorije Jana Assmanna in aktualnih preučevanj o uporabnosti koncepta za literarnozgodovinsko metodologijo, razprava ob selektivnih primerih obravnava različne funkcije teh tematizacij, zlasti rabo mnemotopov in telesa kot »mesta« kolektivne identitete. Pri tem je poudarjen vidik komunikativne memorije in vezanosti avtorja na regionalno kulturo spominjanja, ki pride jasno do izraza v kronotopu poti in v snoveh, ki jih avtor (kot da) prejema iz ustnega pripovedovanja ljudi.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Köstler, E. (2024). Pojavne oblike memorije in spomina v literarnih delih Prežihovega Voranca. Jezik in Slovstvo, 55(3-4), 77-87. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17502

Podobni članki

1-10 od 52

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.