Humornost v kratki pripovedi Prežihovega Voranca

Avtorji

  • Marko Jesenšek

Ključne besede:

Prežihov Voranc | kratka pripoved | metaforika | jezikovne in slogovne značilnosti | humor | satira | ironija | groteska

Povzetek

V razpravi so predstavljene jezikovne značilnosti humorja v povesti Tadej pl. Spobijan – Prežihov Voranc v njej duhovito in šaljivo prikazuje srečanje meščanskih deklasirancev in ljudi iz različnih družbenih slojev in dokazuje, da ima smisel za humor, čeprav ga ne moremo označiti za humorističnega pisatelja. Humornost se kaže v zelo dobri jezikovni in slogovni ilustraciji socialnih razmer, v katerih se znajdejo posamezniki, jezikovno pa se to dopolnjuje z ljudskim izražanjem in metaforiko, besedami v prenesenem pomenu, zanimivimi besednimi igrami ter domislicami, poosebitvami in preimenovanji. Humornost je v njegovi kratki pripovedi skrita v naturalističnem, ekspresionističnem ali realističnem pripovedovanju, opisih ali kratkih dialogih, v katerih se humor prepleta z ironijo in satiro ter se lahko zaključi tudi v grotesknih podobah in spačenih občutjih.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Jesenšek, M. (2024). Humornost v kratki pripovedi Prežihovega Voranca. Jezik in Slovstvo, 55(3-4), 111-121. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17505