Koncept narave v Jamnici: ekokritični diskurzivni pristop

Avtorji

  • Branislava Vičar

Ključne besede:

Prežihov Voranc | Jamnica | koncept narave | ekolingvistika | ekokritična diskurzivna analiza

Povzetek

Prispevek je osredinjen na dve vprašanji: (1) Kako Prežihov Voranc z vzorci slovničnih izbir v Jamnici predstavlja naravo in njeno moč? (2) Kako oblikuje človekov odnos do narave? Relativna moč naravnih elementov je prikazana s pomočjo analize prehodnostnih struktur. V naslednji stopnji analiza zajame vidik etične kritike antropocentrizma v ekologiji. Ekološka kritična diskurzivna analiza je pokazala, da narava v odnosu s človekom nima možnosti subjektivizacije. Njena vloga se giba med pasivno udeleženko in aktivno vršilko, tj. med izkoristljivo, razpoložljivo, relativno pasivno in neobvladljivo, škodovalno človeku. Položaj med izkoriščanjem in škodovanjem podpira temeljni koncept odnosa do narave v romanu, tj. reflektira človekov interes po obvladovanju narave. Prednostni pisateljev interes ni iskanje lastne (inherentne) vrednosti nečloveške narave, ampak nad iskanjem lastne vrednosti močno prevlada utilitaristični odnos do narave.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Vičar, B. (2024). Koncept narave v Jamnici: ekokritični diskurzivni pristop. Jezik in Slovstvo, 55(3-4), 123-137. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17506