Metafora in artefakt: bosanski mostovi kot stičišče kultur in (trans)nacionalnih identitet

Avtorji

  • Tanja Zimmermann

Ključne besede:

kultura spominjanja | narativika | metafora | interkulturaliteta | film

Povzetek

Mostovi niso samo funkcionalne gradnje. Njihova metaforična dimenzija jih spreminja v realne ali celo absolutne metafore. Tako ne označujejo samo prostorskih, temveč tudi časovna razhajanja (sočasnost nesočasnega) ter omogočajo srečanje in izmenjavo različnih nacionalnih in transnacionalnih konstrukcij identitet. Pri tem prevzame most funkcijo kirurškega šiva (suture), ki poveže različne kulturne tradicije in skupnosti. »Prešitje« kultur in identitet nastane s pomočjo specifičnih pripovednih strategij, ki jih lahko primerjamo s psihoanalitičnim postopkom »prešitja« pri Jacquesu Lacanu in Jean-Pierru Oudartu. Le-te so v prispevku analizirane na primerih iz literature (Robert Michel, Ivo Andrić) in filma (Veljko Bulajić: Bitka na Neretvi, Jean-Luc Godard: Notre musique).

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Zimmermann, T. (2024). Metafora in artefakt: bosanski mostovi kot stičišče kultur in (trans)nacionalnih identitet. Jezik in Slovstvo, 55(5-6), 5-23. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17509