Evropa in njeni »drugi«: Kosovel zre na »Vzhod«

Avtorji

  • Ana Jelnikar

Ključne besede:

Kosovel | Tagore | nacionalizem | univerzalizem | protiimperialni upor | postkolonialna književnost

Povzetek

Prispevek obravnava pomen in vlogo, ki ju je imel indijski pesnik Rabindranath Tagore na delo in razmišljanje Srečka Kosovela. Ob tem ko razgrne zgodovinsko logiko, ki je botrovala temu, da se je Kosovel na ozadju lastnega položaja kot zatirani »drugi« znotraj Evrope večstransko poistovetil z indijskim sodobnikom, avtorica ponudi model percepcije »Vzhoda«, ki je drugačen od klasičnega romantičnega ali kolonialističnega »orientalizma«. Tagore je bil za Kosovela pomemben predvsem kot sodobnik, ki se je ukvarjal s podobnimi problemi, kot so mučili tudi mladega pesnika. Avtorico zanima predvsem Kosovelov ambivalentni odnos do Evrope oziroma njegova kritika le-te, ki je primerljiva s Tagorejevo kritiko zahodne civilizacije (imperializma in nacionalizma). Prispevek ponudi izvirno branje Kosovelove pesmi Ekstaza smrti kot protiimperialistične, osvoboditeljske pesmi, ki se ujema še z nekaterimi bolj znanimi pesniki in misleci dekolonizacije iz neevropskega sveta.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Jelnikar, A. (2024). Evropa in njeni »drugi«: Kosovel zre na »Vzhod«. Jezik in Slovstvo, 55(5-6), 25-56. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17511