Struktura poezije Svetlane Makarovič med grotesko in metafiziko

Avtorji

  • Gašper Troha

Ključne besede:

Svetlana Makarovič | gledališče »u fris« | groteska | balada | Sarah Kane

Povzetek

Razprava analizira pesmi Zvezda in Igla Svetlane Makarovič, ki sta bili prvič objavljeni v zbirki Tisti čas (1993), kasneje pa juje avtorica uvrstila na konec svojega izbora, ki je leta 2002 izšel pod naslovom Samost v samozaložbi. V njiju se jasno pokaže formamodernizirane balade, o kateri je podrobno razpravljal že Boris A. Novak, obenem pa pesnica vanju uvede simbol zvezde nad goro. Ob podrobnem branjuobeh pesmi in analizi so-in-proti-postavljanja zvena in pomena besed se zvezda nad goro kaže kot uvedba nove metafizike, ki je ni več mogočeuveljavljati in potrjevati z nasiljem, v katerega je sicer pogreznjen avtoričin pesniški svet. Predvsem ob tematskih in formalnih pristopih je mogočeiskati paralele med to poezijo in dramatiko »u fris«, s čimer se pokaže vpetost opusa Svetlane Makarovič v svetovno literarno klasiko.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Troha, G. (2024). Struktura poezije Svetlane Makarovič med grotesko in metafiziko. Jezik in Slovstvo, 56(1-2), 21-29. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17515