Folklorni in živalski slovar v ustvarjalnem opusu Svetlane Makarovič

Avtorji

  • Marjetka Golež Kaučič

Ključne besede:

Svetlana Makarovič | folklorno izročilo | zoofolkloristika | sodobna poezija | bestiarij | Kata Katalena | Mrtvec pride po ljubico, Živali pokopavajo lovca | medbesedilnost | ekokritika

Povzetek

Prispevek obravnava izbrana besedila iz ustvarjalnega opusa raznovrstnih del Svetlane Makarovič in njihovo navezovanje na slovensko folkloro, namotivno-tematski ravni z uporabo folklorističnih metod, povezovanjem identifikacije z interpretacijo folklornih prvin ter na medbesedilni ravni zanalizo vsebinskih, formalnih in citatnih odnosnic iz ljudske pesmi v pesničinih besedilih. Ob poglobljeni analizi treh besedil in detekciji bestiarijav njeni poeziji uporablja še koncepte zoofolkloristike in kulturne animalistike ter ekokritike. Predmet analize je najprej dramsko besediloMrtvec pride po ljubico (1982), temelječe na ljudski bajeslovni baladi z enakim naslovom, ki vpeta v novo poetsko in žanrsko besedilovzpostavlja dialog s tradicijo, hkrati pa predloga doživi mnogotere ustvarjalne »okvare« in nove idejne ter pomenske razsežnosti. Nato se prispevekposveti analizi metateksta Katalena (2009), sodobnega pripovednega besedila, ki ima za svoj prototekst družinsko baladoZ roparjem omožena, ki se v vsebinskem jedru približuje izvirniku, v žanrski in zgodbeni obdelavi pa se od njega oddaljuje. Tretje besedilo,radijska igra Živali pokopavajo lovca (2002), je transformacija ljudske živalske balade Lovčev pogreb, v katero je Makarovičeva citatnovnesla ljudsko pesem v njeni sinkretični podobi besedila in melodije ter ji dodala lastne idejne in pomenske poudarke, besedilo lahko beremo tudi kotekokritiški tekst.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Golež Kaučič, M. (2024). Folklorni in živalski slovar v ustvarjalnem opusu Svetlane Makarovič. Jezik in Slovstvo, 56(1-2), 31-48. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17516