Narativna struktura Kovačičevega romana Deček in smrt

Avtorji

  • Maja Cafuta

Ključne besede:

naratologija | pripovedni postopki | Lojze Kovačič | Deček in smrt

Povzetek

V razpravi nas bo zanimala pripovedna struktura romana Lojzeta Kovačiča Deček in smrt (1968), in sicer bomo skušali ugotoviti, kateri pripovedni načini in kategorije se pojavljajo v izbranem proznem delu, torej kako in s katero tehniko je predstavljeno subjektivno, notranje doživljanje književnega lika. Pri tem se bomo opirali na razpravo D. Cohn, ki omenja različne pripovedne načine predstavljanja notranjega doživljanja književnega lika v prvoosebnem in tretjeosebnem kontekstu. Ob analizi bomo upoštevali tudi teoretske koncepte lingvističnega prikazovanja govora in mišljenja književnih oseb z vidika literarnega stila in sloga (Short, Leech, Semino, Fludernik) ter s tem v zgodbi razmejili pripovedni in doživeti jaz ter ugotovili in poudarili signale, s katerimi se v tekstu prepletata in odražata.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Cafuta, M. (2024). Narativna struktura Kovačičevega romana Deček in smrt. Jezik in Slovstvo, 56(3-4), 15-30. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17523