Razumevanje frazemov pri učenju in poučevanju slovenščine kot drugega/tujega jezika

Avtorji

  • Katarina Rigler Šilc

Ključne besede:

frazemi | razumevanje frazemov | psiholingvistika | prekrivnost frazemov | slovenščinakot drugi/tuji jezik

Povzetek

V prispevku avtorica ugotavlja, kako slovenske frazeme razumejo tisti, ki se učijo slovenščino kot drugi ali tuji jezik na Filozofski fakulteti v Ljubljani v okviru Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik, in kaj vpliva na stopnjo razumevanja. V prvem delu predstavi, kako poteka razumevanje frazemov, in osvetli področje psiholingvistike, v nadaljevanju pa se osredotoči na stopnjo razumevanja frazemov v sobesedilu (v primerjavi s stopnjo razumevanja frazemov v slovarski obliki). Ob tem ugotavlja, do kolikšne mere na razumevanje frazemov vplivajo spol, starost, poklic in jezik, ki ga vprašanec obvlada kot prvi/materni, ter koliko vpliva znanje drugih tujih jezikov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Rigler Šilc, K. (2024). Razumevanje frazemov pri učenju in poučevanju slovenščine kot drugega/tujega jezika. Jezik in Slovstvo, 56(5-6), 93-108. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17533