Medbesedilno sklicevanje v nekaterih romanih Draga Jančarja

Avtorji

  • Martina Potisk

Ključne besede:

slovenska književnost | roman | Drago Jančar | medbesedilnost

Povzetek

Prispevek obravnava medbesedilne navezave v izbranih romanih Draga Jančarja, pri čemer se kratka predstavitev položaja romana v dobi slovenske postmoderne literature prevesi v oris pisateljevih izbranih romanov. Ti so pojmovani kot izhodišče za iskanje načinov medbesedilnega sklicevanja, izmed katerih so natančneje opredeljene nekatere – zaradi pomenske oziroma imenske sorodnosti – hitro zamenljive medbesedilne figure in zvrsti: povzetek in parafraza ter aluzija in pripovedna aluzija, ki so ponazorjene s primeri iz Jančarjevih romanov Galjot (1978), Severni sij (1984) in Zvenenje v glavi (1998). Kot posebna medbesedilna zvrst je prikazana variacija romana Graditelj (2006), ki je prepoznavna po rabi mitskega lika, arhetipski situaciji, izposoji oseb in številnih citatnih podobnostih med omenjenim romanom in Jančarjevo dramo Dedalus (1988).

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Potisk, M. (2024). Medbesedilno sklicevanje v nekaterih romanih Draga Jančarja. Jezik in Slovstvo, 56(5-6), 57-71. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17535