Lezbična ljubezen v sodobnem slovenskem romanu

Avtorji

  • Barbara Jarh Ciglar

Ključne besede:

sodobni slovenski roman | študije spolov | spolne identitete | teorije o lezbištvu | Suzana Tratnik | Zuzana Brabcová

Povzetek

Družbene spremembe zadnjih let niso zaobšle problematike spolnih manjšin, prav tako se tem spremembam ni izognil sodobni slovenski roman, ki pripoveduje zgodbo današnjega časa. Povezava med dejanskim družbenim stanjem in dogajanjem v romanu je zanimiv segment raziskovalnega dela, zato v uvodnem delu podajam zgodovinski pregled družbenega položaja lezbijk in nekatera teoretična izhodišča, kar prispeva k objektivnejši interpretaciji obravnavanih romanov. Slovenska literatura z lezbično motiviko se prvič pojavi ob koncu 19. stoletja. Prvi tovrstni roman je Fata morgana (1898) Marice Nadlišek Bartol, o lezbični literaturi pa se natančneje razpravlja šele v drugi polovici 20. stoletja. Takrat se institucionalizira, pojavijo se založbe, ki izdajajo izključno lezbično literaturo, izpostavi se vprašanje definicije lezbične pisave. Prvi slovenski roman z lezbično tematiko Ime mi je Damjan izide leta 2001, prvi slovenski lezbični roman Tretji svet pa šest let zatem. Bralca popeljeta v svet drugačnosti, prav tako pa subtilno prikažeta notranji svet osrednjih književnih oseb, medčloveške odnose in družbeno ozračje.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Jarh Ciglar, B. (2024). Lezbična ljubezen v sodobnem slovenskem romanu. Jezik in Slovstvo, 56(5-6), 39-56. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17536