Sodobnejši koncept sporazumevalne zmožnosti kot izhodišče za prenovo jezikovnega dela izpita iz slovenščine na splošni maturi

Avtorji

  • Jerca Vogel

Ključne besede:

slovenski jezik | sporazumevalna zmožnost | splošna matura | razčlemba izhodiščnega besedila | kontekstualizacija | celostnost

Povzetek

Izhodišče za razpravo je razmislek o položaju izpita iz slovenščine na splošni maturi ter o njegovi vpetosti v štiriletni pouk slovenščine v gimnazijah. Ugotavlja se, da razmerje med učnimi cilji, pričakovanimi dosežki in cilji maturitetnega izpita ni popolnoma jasno določeno, zato je bilo treba pri prenovi jezikovnih izpitnih pol upoštevati tudi koncept sporazumevalne zmožnosti kot osrednjega cilja jezikovnega pouka v učnem načrtu ter temeljna načela, ki jih prinaša sodobnejše pojmovanje tega pojma. Na podlagi teh ugotovitev se utemeljujeta ohranitev osnovne strukture maturitetne razčlembe izhodiščnega besedila ter vpeljava nekaterih novih oblik nalog, ki omogočajo dosledno kontekstualiziranost dejavnosti in vrednotenje sestavin sporazumevalne zmožnosti tudi v medsebojni interakciji.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Vogel, J. (2024). Sodobnejši koncept sporazumevalne zmožnosti kot izhodišče za prenovo jezikovnega dela izpita iz slovenščine na splošni maturi. Jezik in Slovstvo, 57(1-2), 67-81. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17544

Podobni članki

1-10 od 417

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.