Slovenščina na poklicni maturi

Avtorji

  • Marjana Hodak

Ključne besede:

poklicna matura | pisni izpit | ustni izpit | razčlemba neumetnostnega besedila

Povzetek

Dijaki v srednjem strokovnem izobraževanju od leta 2002 opravljajo poklicno maturo, ki ima pisni in ustni del. Pisni izpit je zunanji, izpitno gradivo in navodila za ocenjevanje pripravlja Državna predmetna komisija za poklicno maturo za slovenščino in slovenščino kot drugi jezik. Ustni izpit je notranji in ga vsebinsko in organizacijsko pripravljajo učitelji na šolah. Prispevek podrobneje predstavlja jezikovni del pisnega izpita, kognitivno zahtevnost nalog v razčlembi neumetnostnega besedila in uspešnost kandidatov pri reševanju nalog.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Podobni članki

1-10 od 139

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.