Nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine ob koncu tretjega obdobja osnovne šole – analiza

Avtorji

  • Mojca Cestnik
  • Vida Medved Udovič
  • Tina Žagar Pernar

Ključne besede:

vocational matura (examination) | written exam | oral exam | non-literary text analysis

Povzetek

V prispevku analiziramo preizkuse znanja iz slovenščine v devetem razredu osnovne šole od leta 2002 do 2012, pri čemer posebej osvetljujemo dosežke učencev pri izbranih nalogah ob neumetnostnem in umetnostnem besedilu. Ugotavljamo, da je natančno branje besedil in sklepanje na osnovi podatkov iz le-teh za učence zahtevna dejavnost, kar kaže na pomanjkljivo razvito bralno zmožnost in na to, da je v učnem procesu premalo samostojnega tvorjenja pisnih besedil in utemeljevanja s pomočjo posrednih in neposrednih podatkov iz besedil. Analiza preizkusov je pokazala, da z nalogami v le-teh preverjamo doseganje večine ciljev oz. standardov v učnem načrtu za slovenščino v osnovni šoli. Podatki o dosežkih učencev so pomembna informacija tako za posameznega učenca, učitelja in šolo kot tudi na nacionalni ravni, saj je na osnovi pridobljenih podatkov mogoče odpravljati primanjkljaje pri poučevanju slovenščine in načrtovati učinkovitejše pristope za dvig bralne pismenosti učencev.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

04.01.2024

Številka

Rubrika

Članki

Kako citirati

Cestnik, M., Medved Udovič, V., & Žagar Pernar, T. (2024). Nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine ob koncu tretjega obdobja osnovne šole – analiza. Jezik in Slovstvo, 57(1-2), 97-109. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17548

Podobni članki

11-20 od 477

Lahko poskusite tudi zaženi napredni iskalnik podobnosti za ta članek.